Wiele krajów stara się przyciągnąć turystów z całego świata

36Wiele krajów stara się przyciągnąć turystów z całego świata, otwierają się także te które dotychczas nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem lub były na swój sposób niedostępne. Oczywiście nikogo nie zaskakuje już możliwość swobodnego podróżowania tam gdzie jeszcze nas nie było, lub pod względem turystycznym nie prezentowały odpowiedniego potencjału. Obecnie gospodarka jak i branża turystyczna rozwija się w państwach azjatyckich, orientalnych, czy bliskowschodnich a także tropikalnych, jednak część krajów straciła mocno ze względu na sytuację polityczną oraz ekonomiczną. Jednym słowem to okazja do tego by nie tylko przyciągnąć turystów zagranicznych ale również wskazać im nowe możliwości, koncepcje oraz alternatywę jeżeli chodzi o poznawanie ich w adekwatny do tego sposób. W przypadku Polski można dostrzec prawdziwy progres, w końcu zrozumieliśmy i uświadomiliśmy sobie czym jest europejski standard, a co za tym idzie potrzeba podtrzymania go na każdej płaszczyźnie a nie tylko oscylowanie wokół atrakcji, miejsc czy regionów bogatych pod względem turystycznym.