Turysto nie wszystko ci wolno

98Wielu turystów podróżujących po świecie, zbyt pochopnie ocenia swoje możliwości w aspekcie swobodnego zwiedzania, czy uzyskania dostępu do adekwatnych miejsc czasem nawet chronionych panującym tam prawem. Oczywiście warto zatem wiedzieć, co nam w danym kraju można a czego powinniśmy unikać, także pod względem piastowanego przez nas zachowania, religii czy poszanowania przyzwyczajeń osób, jakie tam mieszkają. Bardzo częstym zjawiskiem jest zabieranie znalezisk, niekiedy nawet rzadkich gatunków zwierząt czy pamiątek które są najzwyczajniej nielegalne oraz zakazane z oczywistych do tego powodów. Każdy turysta powinien zaczerpnąć trochę informacji na temat danego kraju, regionu czy miejsca w jakie się udaje, jednocześnie być świadomym środowiska albo ludności z jaką się tam zetknie. Dotyczy to wszystkich państw otwartych na turystykę w mniejszym lub większym stopniu, najważniejsze to uszanować prawo oraz zasady tam panujące i liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami naszych nierozważnych czynów.