Transformacja branży turystycznej, czyli co zmieniło się przez wiele ostatnich lat

165Transformacja branży turystycznej to nic innego jak dokonanie adekwatnych zmian, które korzystnie odbiły się na całej płaszczyźnie a jednocześnie wniosły na rynek coś nowego, czego od dłuższego czasu brakowało. Przede wszystkim rozwój infrastruktury turystycznej, powstanie dziesiątki obiektów dla gości z całego świata i stworzenie optymalnych warunków do wypoczynku z uwzględnieniem tak ważnej kwestii jak odpowiedni standard. Wydawać by się mogło, że to wszystko już było jednak w niewystarczającym co do tego stopniu, a co najważniejsze przyniosło to zamierzony efekt. Turystyka potrzebuje zmian w pełnym tego słowa znaczeniu, inaczej nie spotka się z zainteresowaniem a bazowanie na tym samym nie jest dobrym rozwiązaniem wręcz przeciwni. Nie oznacza to jednak, że wspomniana transformacja odbiła się niekorzystnie na branży czy rynku, raczej go jeszcze bardziej wzbogaciła i urozmaiciła go w adekwatnym do tego stopniu. Wiele nowych koncepcji oraz form turystyki, spotyka się z coraz większą uwagą, to właśnie jeden z efektów zmian jakie tutaj zaszły.