Podstawowe elementy rynku turystycznego?

102Jakie są podstawowe elementy rynku turystycznego oraz co można więcej o nich powiedzieć? Przede wszystkim trzeba spojrzeć na niego z perspektywy potrzeb które generuje jak i ich zaspokajania, jednocześnie wzrastającego pobytu oraz wciąż niewystarczającego zaplecza. Oczywiście rynek turystyczny to nic innego jak miejsce gdzie funkcjonują i świadczą swoje usługi, dobra czy produkty sami przedsiębiorcy, choć profity z niego czerpiemy również w aspekcie czysto gospodarczym. Przede wszystkim zbiór wszystkich aktywów oraz dóbr turystycznych jakie posiadamy, jednocześnie poszukiwanie nowych i alternatywnych w tym zakresie rozwiązań, jest jednym z podstawowych jak nie najważniejszych elementów rynku. Oznacza to mianowicie regulowanie rynku turystycznego oraz ukierunkowanie go w optymalną do tego stronę, tak aby generował jak największą wartość. Na rynku turystycznym zawsze mówimy o obu stronach, czyli komuś kto świadczy usługę na rzecz potencjalnego odbiorcy, i wszystko obraca się w sumie wokół tego zagadnienia.