Jak zmieniła się turystyka na przestrzeni wielu lat

76Czy turystyka mogła się zmienić, a co za tym idzie ukształtować się w adekwatnym do tego stopniu? Oczywiście jak najbardziej, na jej rozwój wpływ ma bardzo wiele czynników, od ekonomicznych po społeczne jakie panują w danym kraju czy regionie, również sytuacja gospodarcza czy podejście samych mieszkańców do tematu jakim jest turystyka. Z jednej strony mówi się o tym, że w dalszym ciągu chodzi o to samo, czyli adaptację i spędzenie czasu wolnego od pracy, urlopu a przy tym swobodne podróżowanie na optymalną do tego skalę, z drugiej widać pewne negatywne w tym aspekcie procesy. Niszczenie środowiska naturalnego to niestety jeden z najważniejszych oraz często omijanych problemów, wpływ turystyki a raczej jej rozwój to w wielu sytuacjach omijanie kwestii związanej z ochroną środowiska. Obecnie turystyka staje się czymś ciekawym pod względem rodzaju czy formy jaką można piastować, turystyka aktywna czy też połączona ze sportem, kulinarna i biznesowa a tym bardziej poznawcza to tylko niektóre tego przykłady.