Główne i podstawowe czynniki mające wpływ na rozwój współczesnej turystyki

141Jakie główne i podstawowe czynniki, można wskazać w aspekcie rozwoju współczesnej turystyki? Na pewno jednym z najważniejszych jest stabilizacja danego kraju lub regionu, z uwzględnieniem panującej tam sytuacji ekonomicznej i gospodarczej a niekiedy również rozwoju czy warunków jakie są do wykorzystania w aspekcie czysto turystycznym. Pewnie, iż współczesna turystyka podąża w jasno sprecyzowanym kierunku, większej otwartości i przejrzystości, otwarcia się na nowe oraz dotychczas nieznane nam formy z korzyścią dla branży, rynku oraz rozwoju jej w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego tam gdzie panują odpowiednie podstawy do jej rozwoju, jest on widoczny gołym okiem, wpływa to także na samych turystów oraz ruch na rynku który w takim miejscu na pewno wzrasta. Oczywiście współczesna turystyka przybrała wiele nowych form i należy się do nich dostosować względnie umożliwić swobodne jej piastowanie potencjalnym odbiorcom, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku jej rozwoju i stanowi jeden z głównych oraz podstawowych czynników odpowiedzialnych za niego.