Dostosuj formę i rodzaj turystyki do swoich indywidualnych możliwości

149Dostosuj formę i rodzaj turystyki do swoich indywidualnych możliwości, niestety wiele osób przecenia swoje predyspozycje a co za tym idzie, zamiast być usatysfakcjonowanym z rekreacji w pełnym tego słowa znaczeniu, to czuje degustacje i niezadowolenie. Oczywiście jest to efektem tego, iż pomimo wzrostu miejsc które możemy wykorzystać do bardziej aktywnego i kreatywniejszego spędzania czasu wolnego wcale nie jesteśmy do tego przygotowani. Bardzo szybko przekonujemy się, iż przejście długiego odcinka trasy a nawet przejechanie go na rowerze nie jest dla nas czymś łatwym oraz wyzwaniem które przerosło nasze możliwości. Istnieje wiele ciekawych form i rodzajów turystycznej rekreacji, zatem zanim się za którąś zabierzemy to zastanówmy się czy posiadamy umiejętności przydatne w tym kierunku. Czasem warto dokonać zmian w momencie gdy nie jest jeszcze zdecydowanie za późno, turystyka ma być dla nas czymś przyjemnym a nie zmuszać do wysiłku ponad nasze siły, chyba że na tym nam właśnie w dużym stopniu zależy.