Czy gospodarka naszego kraju zyskała dzięki rozwojowi turystyki?

153Czy gospodarka naszego kraju zyskała dzięki rozwojowi turystyki? Odpowiedź może być tylko jedna, jak najbardziej i to znacznie więcej niż nam się wydaje, mówimy tutaj o drugim co do wielkości sektorze gospodarki który generuje coraz większe przychody, działa tutaj tysiące firm oraz zatrudnienie znalazło bardzo wiele osób. Oczywiście często nie doceniamy potencjału turystycznego w aspekcie zysków czy swoistych korzyści wynikających z wpływów turystyki na gospodarkę naszego kraju. Jak wiele ona znaczy przekonały się państwa które de facto straciły najwięcej w ostatnich latach, czyli Francja oraz Hiszpania a także Grecja, gdzie pewne problemy zahamowały ruch turystyczny w znaczącym co do tego stopniu. Pewnie, że gospodarka naszego kraju generuje coraz większe przychody dla skarbu państwa z tytułu potencjału turystycznego jak i samej branży czy rynku. Dlatego inwestowanie w turystykę oraz wspieranie jej na każdej płaszczyźnie, co robi nasz rząd i odpowiednie co do tego organy jest jak najbardziej wskazane.